Welcome to WebCenter, your 24/7 available online packaging web portal
WebCenter

WebCenter is een klantvriendelijk online proofing en workflow management systeem.
Het borgt een efficiënt goedkeuringsproces van Artwork en Repro via een 24/7 toegankelijk online web-portal.

Feedback van de door u geselecteerde goedkeurders op onze voorstellen, worden in real time verzameld en gearchiveerd
hetgeen tevens de basis vormt voor de "compare" functie van de uitgevoerde correctie.

WebCenter kent vele passende controle hulpmiddelen voor uiteenlopende interne en externe project betrokkenen zoals
marketing, legal, technical management, de producent en de drukker.

Het biedt tevens een status-tracking mogelijkheid zodat u te allen tijde kunt controleren in welke fase van
ontwikkeling uw opdracht zich bevindt.